Monday, 20 January 2014

Calligraphy-20.01.2014

मराठीतील ए  अक्षरासारखे भासणारे नेपाळी भाषालेखनाच्या अक्षर लिपीतील अक्षर -' झ '

No comments:

Post a Comment