Thursday, 30 January 2014

Calligraphy-30.01.2014

मराठीतील य अक्षरासारखे भासणारे नेपाळी भाषालेखनाच्या लिपीतील अक्षर -' प 

No comments:

Post a Comment