Thursday, 23 January 2014

Calligraphy-23.01.2014
त आणि भ 
देवनागरी त आणि भ ह्या दोन्ही अक्षरांची अक्षरलिपी सर्वस्वी भिन्न ; पण नेपाळी भाषालेखनाच्या अक्षरलिपीत त आणि भ मध्ये मात्र बरेचसे साम्य … अगदी थोडासा फरक…

No comments:

Post a Comment