Tuesday, 14 January 2014

Calligraphy-14.01.2014तिबेट ,नेपाळ येथील देवळातून , मठामध्ये दिसणारऱ्या  देवनागरी सदृश्य नेपाळी भाषालेखनाच्या अक्षर लिपीतील अक्षर -ङ 

No comments:

Post a Comment