Friday, 24 January 2014

Calligraphy-24.01.2014काही पारंपारिक रचनांमधील  ही एक रचना ... ज्येष्ठ संगीतकार राम फाटक ह्यांनी संगीतबद्ध केलेली ही  रचना माणिक वर्मा ह्यांनी गायिली आहे 

1 comment: