Friday, 10 January 2014

Calligraphy-10.01.2014

मराठीतील य अक्षरासारखे भासणारे नेपाळी भाषालेखनाच्या अक्षर लिपीतील अक्षर -'ष  'No comments:

Post a Comment