Wednesday, 2 May 2012

Caligraphy-02.05.2012


आजच्या सुलेखनासाठी निवडलेली ही कविता कै. कुसुमाग्रज ह्यांच्या " महावृक्ष" ह्या काव्यसंग्रहातील आहे.
Today's calligraphic tribute to Kusumagraj's beautiful poem " Swar" from his collection " Mahavruksh"  

No comments:

Post a Comment