Saturday, 19 May 2012

Calligraphy-19.05.2012


समाजातल्या दांभिकतेवर स्वतःच्या शैलीत कोरडे ओढणारी कुसुमाग्रजांची " मारवा " ह्या काव्यसंग्रहातील ही " तूर्त " नावाची कविता.
Today's Calligraphic tribute to Kusumagraj's poem " Turt" from his collection Marwa , 

No comments:

Post a Comment