Saturday, 5 May 2012

Calligraphy-05.05.2012


आजच्या सुलेखानासाठी निवडलेले हे जुने भावगीत वसंत निनावे ह्यांनी लिहिले असून कै सी. रामचंद्र ह्यांनी गायिले आणि संगीतबद्ध केले आहे.
Today's Calligraphic tribute to Vasant Ninave's song " Jamale tituke kele" which is sung and composed by Late C Ramchandra.

No comments:

Post a Comment