Wednesday, 23 May 2012

Calligraphy-23.05.2012


१९६० साली प्रदर्शित झालेल्या " उमज पडेल तर " ह्या चित्रपटातील माणिक वर्मांच्या आवाजातील अवीट गोडीचे हे गीत. ग दि माडगूळकर ह्यांच्या शब्दांना सुधीर फडके ह्यांचे संगीत लाभले आहे. 
Today's Calligraphic tribute to beautiful song of Manik Varma from marathi film Umaj Padel Tar. The song was written by Ga Di Madgulkar and composed by Sudheer Phadke.

No comments:

Post a Comment