Sunday, 13 May 2012

Calligraphy-13.05.2012


१९६२ साली प्रदर्शित झालेल्या " वरदक्षिणा " ह्या चित्रपटातील हे गाजलेले गीत . ग दि माडगूळकर ह्यांच्या ह्या अप्रतिम रचनेला वसंत पवार ह्यांनी संगीतबद्ध केले असून सुधीर फडके ह्यांनी ते गायिले आहे.
Today's calligraphic tribute to Ga Di Madgulkar's beautiful song from marathi film "Varadakshina" .The song has been composed by Vasant Pawar and sung by Sudheer Phadke.

No comments:

Post a Comment