Thursday, 3 May 2012

Calligraphy- 03.05.2012आजच्या सुलेखनासाठी निवडलेली ही कै. आरती प्रभू ह्यांची कविता. पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ह्यांनी संगीतबद्ध केलेल्या ह्या गीताला लता मंगेशकर ह्यांचा स्वर लाभला आहे.
Today's Calligraphic tribute to Arati Prabhu's poem " Dukha Na Anandahi" which is composed by Pandit Hridaynath Mangeshkar and sung by Lata Mangeshkar.

1 comment: