Monday, 21 May 2012

Calligraphy-21.05.2012


निसर्गातल्या विविधतेची , माणसाच्या आयुष्याशी सांगड घालणारी कै बा. भ. बोरकर ह्यांची " कांचनसंध्या " ह्या काव्यसंग्रहातील ही सुंदर कविता.
Today's calligraphic tribute To Ba Bha Borkar's beautiful poem from his collection "KanchanSandhya" 

1 comment:

  1. Nice poem & presentation!
    Thanks!
    Dr.Asmita Phadke

    ReplyDelete