Saturday, 26 May 2012

Calligraphy-26.05.2012आजच्या सुलेखानासाठी निवडलेली ही नामदेव ढसाळ ह्यांची कविता. मराठी साहित्यात पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेल्या अनेक लोकांचे विश्व त्यांनी साहित्यात आणले.
वर्ग आणि वर्ण यांच्यामधील विषमता , व्यवस्थे बद्दलचा संताप त्यांच्या काव्यातून प्रगट होतो.आजपावेतो ९ काव्यसंग्रहाबरोबर , कादंबरी आणि वैचारिक लेखाची ६ पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.
Today's Calligraphic tribute to famous poet Namdeo Dhasal.. He wrote 9 poetry books and through his poetry he tries to draw attention to the circumstances which those deprived of their rights from birth have to endure. . He included in his poetry many words and expressions which was unknown to Marathi literature. 

No comments:

Post a Comment