Saturday, 7 July 2012

Calligraphy-07.07.2012मराठीतील जेष्ठ कवी प्रल्हाद चेंदवणकर ह्यांची कविता. दलितांच्या शोषणबद्दलची चीड अनेक कवितांमधून व्यक्त करणाऱ्या चेंदवणकर ह्यांचे ऑडीट, ऑर्डर..ऑर्डर, ऑगस्ट हे काव्यसंग्रह प्रकाशित आहे.
Today's calligraphic tribute to Prlhad Chedvankar's poem " Prakashachya Kiranana". 

No comments:

Post a Comment