Tuesday, 10 July 2012

Calligraphy-10.07.2012


सध्याचे प्रसिद्ध गीतकार आणि कवी श्री दासू वैद्य ह्यांची ही कविता. जवळपास १२- १३ वर्षापूर्वीच्या मौजच्या दिवाळी अंकात वाचलेली ही कविता.
Today's calligraphic tribute to Poet Dasoo Vaidy's poem " Aai Gelyanantarache Vadil"

No comments:

Post a Comment