Sunday, 22 July 2012

Calligraphy-22.07.2012

जच्या सुलेखानासाठी निवडलेली श्रावणाच्या आगमनावरची कुसुमाग्रजांची ही सुंदर कविता.गिरीश जोशी ह्यांनी ह्या गीताला संगीतबद्ध केले असून पद्मजा फेणाणी- जोगळेकर ह्यांनी हे गीत गायिले आहे.
Today's calligraphic tribute to Kusumagraj' poem about Shravan 

No comments:

Post a Comment