Monday, 16 July 2012

Calligraphy-16.07.2012


शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या निरक्षर पण अत्यंत प्रतिभावान कवियित्री बहिणाई चौधरी ह्यांची ही कविता. अहिराणी बोली भाषेतून , निसर्गाच्या आणि माणसांच्या निरीक्षणातून बहिणाईना सुचलेल्या कविता, त्यांच्या मृत्यु नंतर  त्यांचे पुत्र सोपानदेव चौधरीनी "बहिणाईची गाणी " हा नावाने काव्यसंग्रहातून प्रकाशित केल्या.
Today's calligraphic tribute to Poetess Bahinai Chaudhari

No comments:

Post a Comment