Thursday, 26 July 2012

calligraphy-26.07.2012


लहानपणी मराठी   साहित्यातील पावसाच्या वर्णनाची वाचनात आलेली पहिली कविता... बालभारतीच्या पुस्तकातून वाचलेली कै ग दि माडगुळकर ह्यांची " मृग " ही कविता.
Today's calligraphic tribute to Poet Ga Di Madgulkar's poem Mrug

No comments:

Post a Comment