Thursday, 19 July 2012

Calligraphy-19.07.2012विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मराठी साहित्यात नवकाव्याचे युग ज्यांच्यामुळे खऱ्या अर्थाने सुरु झाले त्या जेष्ठ कवी बा सी मर्ढेकर ह्यांची ही कविता.


Today's calligraphic tribute Poet Ba Si Mardhekar

No comments:

Post a Comment