Monday, 1 October 2012

Calligraphy-01.10.2012

जेष्ठ कवी विंदा करंदीकर ह्यांची " थोडी सुखी थोडी कष्टी " ही कविता.. कथेच्या अंगाने लिहिलेली  कविता .... मागारीण म्हणजे माघारीण( नवविवाहिता ) जेव्हा अनेक दिवसांनी माहेरी परत येते तेव्हा स्टेशनात टांगेवाला भेटतो.त्याला ओळखल्या न ओळखल्याच्या क्षणी ती टांग्यात बसते आणि तिने ओळख दाखविली नाही हे जाणवणारा टांगेवाला मागे न पाहता घरापर्यंत पोहोचवतो. घरी जाताना वाटेत लागणारे जुने वाडे , शाळा नजरेसमोरून जाताना तिच्या लक्षात येते .. शालेय जीवनातील वर्गातील चंदू आठवतो... एक नवविवाहिता आणि एक साधा टांगेवाला यांच्यातील अंतर ,,, त्यांच्यातील एक अबोल हळवा क्षण सांगणारी ही कविता..

1 comment: