Tuesday, 30 October 2012

Calligraphy-30.10.2012

साध्या सोप्या परंतु चिंतनशील कविता लिहिणाऱ्या जेष्ठ कवी म म देशपांडे ( मनोहर महादेव देशपांडे) ह्यांची "तहान"  ही कविता.. १९२९ साली यवतमाळ येथे जन्मलेल्या कवी म म देशपांडे ह्यांचे " अंतरीक्ष फिरलो पण , वनफूल , अंतर्देही हे काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत. 
Today's calligraphic tribute to Poet M M Deshpande's poem Tahan from Antariksha Firalo Pan .

No comments:

Post a Comment