Monday, 15 October 2012

Calligraphy-15.10.2012

जेष्ठ कवयित्री आसावरी काकडे ह्यांच्या " स्त्री असण्याचा अर्थ " ह्या काव्यसंग्रहातील " त्यांना बोलावणी वेगळीच " ही कविता..
Today's calligraphic tribute to Poetess Asawari Kakade

No comments:

Post a Comment