Saturday, 6 October 2012

Calligraphy-06.10.2012

 सप्टेबर - ऑक्टोबर महिन्यात अनेक रंगीबेरंगी फुलांनी सजलेले आणि आता  लाखो पर्यटकांचे आकर्षण बनलेले  साताऱ्याजवळील  कास पठार पाहताना , आठवणारी ,बालपणी शिकलेली , जेष्ठ कवियित्री इंदिरा संत ह्यांची " गवतफुला रे " ही कविता 
Today's calligraphic tribute to Poetess Indira Sant. 

No comments:

Post a Comment