Tuesday, 23 October 2012

Calligraphy-23.10.2012

आज नवरात्रातील अखेरचा दिवस..२००४ प्रदर्शित झालेल्या अग .. बाई अरेच्या ह्या चित्रपटातील शाहीर साबळे ह्यांची रचना... अजय अतुल ह्यांनी संगीतबद्ध केलेली ही रचना.. अजय गोगावले ह्यांनी गायिली आहे...

No comments:

Post a Comment