Tuesday, 2 October 2012

Calligraphy-02.10.2012

जेष्ठ कवी मंगेश पाडगांवकर ह्यांनी २ ऑक्टोबर , १९६७ साली लिहिलेली  ही कविता, त्यांच्या " सलाम " ह्या काव्यसंग्रहात प्रकाशित झाली होती. 
आज ४५ वर्षानंतरही तीच परिस्थिती ,  वास्तवता आणि तीच उद्विग्नता सांगणारी ही कविता..

No comments:

Post a Comment