Saturday, 13 October 2012

Calligraphy-13.10.2012

आपल्या कवितातून एखाद्या  निसर्ग दृष्याबरोबर, भावनांनाही , स्थलकाल निरपेक्ष स्वरूप प्राप्त करून  देणारे जेष्ठ कवी ना धों महानोर ह्यांची " दूरस्थ तिथे " ही कविता.. 
Today' calligraphic tribute to Poet Na Dho Mahanor

No comments:

Post a Comment